Continuiteït dankzij de ContactEngine

De advisering en ondersteuning vanuit de ContactEngineers is volledig platformonafhankelijk. Voor specifieke situaties kan onze eigen klantcontact instrument en campagnemanagementtool de ContactEngine worden ingezet. Op basis van ingestelde triggers wordt een groot deel van de klantcontacten volledig geautomatiseerd afgewikkeld. Continuïteit in de afwikkeling van uw klantcontacten is daarmee geborgd.

Geautomatiseerde klantcontactcycli

De ContactEngine is een zeer gebruiksvriendelijke, webbased applicatie die u helpt bij het volledig geautomatiseerd afhandelen van inbound en outbound klantcommunicatie. Multimediale uitingen (email, brief, SMS) worden precies op het juiste moment en exact volgens de huisstijl en de inhoudelijke wensen van de opdrachtgever verstuurd.

Continuïteit in uw klantcontact

Dankzij de hoge automatiseringsgraad van de applicatie zorgen vooraf gedefinieerde triggers voor het geautomatiseerd versturen van emails of SMS. Klanten kunnen automatisch worden toegevoegd aan een specifieke bellijst zodat het callcenter deze mensen persoonlijk per telefoon kan benaderen.
Dankzij deze automatisering wordt het proces qua continuïteit in de uitvoering betrouwbaarder, zonder dat de menselijke factor in het klantcontact wordt aangetast.

Dialoog mogelijk

Reacties van klanten worden vastgelegd in de database en zijn een bron van informatie voor commerciële en/of servicegerichte activiteiten. De ContactEngine is ideaal voor het opzetten en uitvoeren van interactieve campagnes zoals het maken van afspraken en het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken!

Klantenportaal

Er is ook een klantenportaal volledig geïntegreerd in de website van de opdrachtgever. Via dit portaal kunnen klanten hun persoonlijke informatie inzien en/of wijzigen, kunnen ze wetenswaardigheden opzoeken in het persoonlijke digitale archief of gemaakte afspraken inzien.

Outbound callcenter software

Er zijn verschillende uitbreidingen mogelijk zoals de callmanager. Dit is een professionele telemarketing module. Uw medewerkers bellen op basis van een vastgesteld script. Response wordt in een centrale database vastgelegd. Ideaal voor kleine en middelgrote salesteams!

PDA leadgeneratie op beurzen

Behalve de callmanager zijn diverse andere modules ontwikkeld zoals de pda-leadgenerator. Leads worden vastgelegd op een pda en draadloos verbonden met de ContactEngine. Van daaruit wordt de fullfilment van de lead verder verzorgd. Bijvoorbeeld door het versturen van een bedank SMS of brochure en prijslijst. Een bewezen en ideaal instrument voor beurzen !

Maatwerk in klantcontact software

Tot slot kunnen we met ons Microsoft gecertificeerd software team diverse maatwerkoplossingen voor u verzorgen. Stel uw vraag en vindt uit wat ContactEngineers voor u kan betekenen.