Full service klantcontact

Klantenservice en klachtmanagement vormen onze core business. Voor uiteenlopende klanten bieden wij een scala aan klantcontact activiteiten. De teams opereren zowel vanaf de klantlocatie als vanuit ons eigenkantoor in Bilthoven.

Klantenservice

ContactEngineers staat voor klantenservice. Ruim 7 jaar verzorgen wij klantenservice activiteiten voor diverse auto-importeurs. Het beantwoorden van klantvragen per telefoon en email is onze specialiteit.

ContactEngineers onderscheidt zich door de ervaring in het behandelen van technisch complexere klantvragen. Dankzij ons gedetailleerd klachtenregistratie systeem en de zorgvuldige rapportage bent u te allen tijde op de hoogte van de belangrijkste thema's. Onze medewerkers zijn betrokken en in staat op uw 'tone of voice' met uw klanten te communiceren.

Klachtmanagement

Klachten zijn kansen. De wijze waarop uw klant zijn klacht kan indienen en beantwoord krijgt, bepaalt voor een belangrijk deel de merkbeleving en eventuele herhalingsaankopen.

Dankzij haar kundige medewerkers is ContactEngineers in staat uw consumentenklachten op efficiënte wijze af te wikkelen. Het vergaren van inzichten bij alle betrokken partijen leidt tot een gebalanceerde behandeling en een eerlijk antwoord. De eindklant weet te allen tijde waar hij aan toe is doordat hij ook tussentijds over de voortgang wordt geïnformeerd.

Social media monitoring en webcare

Weet u wat er over uw merk en producten via het internet gezegd wordt? ContactEngineers is uw luisterend oor. Wij volgen uw merk op de diverse forums en websites. Worden er openlijk vragen gesteld of klachten geuit? Dan kan de ContactEngineers volgens vooraf duidelijk vastgestelde protocollen de dialoog aangaan. Namens u en in nauw overleg, bepalen we hoe kritiek kan worden opgepakt en op een constructieve manier kan worden beantwoord.