Klantwerving door lead management

Om een prospect van kans naar klant om te zetten is aandacht en focus nodig. Het lead management proces begint met het gestructureerd verzamelen van prospectdata. Leadgegevens worden overzichtelijk gepresenteerd. Het Lead Management Systeem (LMS) van de ContactEngineers toont de juiste gegevens op het juiste moment aan de juiste persoon tonen om deze er vervolgens actie op te laten ondernemen.

Breng leadbronnen samen in één systeem

Steeds vaker heeft u te kampen met meerdere data bronnen. Webformulieren waarop vragen worden gesteld of interesse wordt getoond in uw product. Respondenten op een reclame campagne die worden ingevoerd. Aanmeldingen voor een digitale nieuwsbrief die naar Excel worden geëxporteerd.
Voor auto importeurs verzamelt ContactEngineers in haar Lead Management Systeem. Data vanuit meer dan 20 bronnen worden in één leaddatabase samengebracht. Alle data worden gestandaardiseerd voor wat betreft adresgegevens en naamnotering, ontdubbeld en waar mogelijk onder dezelfde klantkaart verzameld. Klaar voor selectie en gebruik voor een nieuwe doelgerichte en persoonlijke campagne.

Opschoning en verrijking van data

Ontdubbelen van NAW gegevens, verouderde data verwijderen en een zorgvuldige selectie en splitsing van prospects en klanten zijn tijdrovende klussen. De ContactEngine die de basis vormt van het Lead Management Systeem kan een aantal van deze processen voor u vereenvoudigen. Daarnaast kan een relatieprofiel verrijkt worden door toevoeging van externe data of het bundelen van bestaande gegevens uit verschillende bronnen.
Op basis van haar ervaring is ContactEngineers in staat u te adviseren over een verstandige aanpak. Desgewenst kunnen de instrumenten van de ContactEngineers worden ingezet om de verstrekte adviezen ook daadwerkelijk uit te voeren met een werkbare database als eindresultaat.

Monitoring en escalatie

Het Lead Management Systeem stelt u niet alleen in staat leads eenduidig te tonen. Opvolging van de leads door verkoopteams of callcenter kan vanuit het LMS eenvoudig worden getriggerd. Per telefoon of email actie ondernemen richting prospect wordt laagdrempelig. Registratie van de effecten van de leadopvolging wordt eenvoudig geregeld.
Het LMS biedt de mogelijkheid vooraf in te regelen welke leadstroom binnen welke termijn en door wie dient te worden afgehandeld. Het systeem monitort of de ingestelde vereisten worden gerespecteerd. Is dit niet het geval, dan triggert het systeem volledig automatisch een escalatieproces dat naar wens kan worden ingericht. Alles weer eenvoudig en overzichtelijk aan gepresenteerd. Op deze wijze bent u te allen tijde gegarandeerd van een correcte en tijdige opvolging en blijft u betrokken.

Samen met bestaande CRM

Heeft u al een CRM systeem? Geen probleem! Het LMS is niet bedoeld als vervanging van bestaande CRM en offerte systemen. Zodra een lead leidt tot nadere actie richting klant of prospect bestaat de mogelijkheid deze alsnog naar uw CRM systeem over te hevelen. Hiermee voorkomt u database vervuiling. De registratie van de leadafwikkeling binnen het LMS is ter voorkoming van teveel overlap met uw bestaande systemen bewust eenvoudig en basic gehouden.

Intuïtief en eenvoudig

Met een paar kliks wordt een lead geopend, een klant benaderd en het resultaat geregistreerd. Het totale proces is zo intuïtief dat een training niet nodig is. Een goed gedocumenteerde en begrijpelijke handleiding zorgt voor uitleg van de elementen van het systeem die met name de system administrator dient te weten.
Meer dan 250 bedrijven en een veelvoud aan gebruikers werkt inmiddels met het LMS. Het aantal vragen dat de administrator bij onze opdrachtgevers bereikt dan wel bij onze helpdesk gesteld wordt is zeer gering. Geen onvoorziene kosten en nauwelijks meer werk op uw support afdeling.